About SCNNF

Dr. Simin Irani started the Maharashtra State Chapter of NNF in Mumbai.

Year

President
Secretary
Treasurer

1999 – 2001

Dr Tuteja
Dr Varsha Phadke
Dr Sujata Kanhere
2001 – 2003
Dr Sandhya Bhide
Dr Varsha Phadke
Dr Sujata Kanhere
2003 – 2005
Dr Prakash Sanghvi
Dr Sujata Kanhere
Dr Rahul Verma
2005 – 2007
Dr Sujata Kanhere
Dr Rishikesh Thakre
Dr Ramesh Bajaj
2007- 2009
Dr Yashwant Patil
Dr Rajan Joshi
Dr Vasant Khaladkar
2009 – 2011
Dr Sanjay Marathe
Dr Sheila Mathai
Dr Pravin Mishra
2011 – 2013
Dr Umesh Vaidya
Dr Tushar Parikh
2013 – 2015
Dr Umesh Vaidya
Dr Tushar Parikh
2015 – 2017
Dr Ruchi Nanavati
Dr Pradeep Suryawanshi
Dr Sagar Lad
2017 – 2019
Dr LS Deshmukh
Dr Sagar Lad
Dr Ashish Dhongade
2019 – 2021
Dr Sandeep Kadam
Dr Sunil Ghavane
Dr Ashish Dhongade